Křesťanský život
.
Zpět
Výkladový komentář Bible SZ - IV.
IV. svazek Genesis - Rút
Nakladatelství
E-shop: 1 106,70 Kč
Prodejna: 1 190 Kč
Skladem 4 kusy
Bible začíná pěti knihami Mojžíšovými, které jsou označované také jako Pentateuch. Tyto texty tvoří takzvanou „Tóru“ neboli „knihy Zákona“ a zahrnují celé období od stvoření a pádu, přes odchod Izraelců z Egypta a vydání desatera přikázání, až po okamžik, kdy se Izrael ocitne na hranici zaslíbené země. Představují základ, na němž později staví celý zbytek Starého zákona i Nový zákon. Kromě nich jsou do tohoto svazku zařazeny i knihy Jozue, Soudců a Rút, které pojednávají o dobývání zaslíbené země i následném období temna v dějinách Izraele, kdy si každý dělal, co uznal za správné. Kniha Rút je však důkazem, že i v takových dobách se najdou lidé, kteří berou Boha vážně.
Ať patříte mezi kazatele, učitele, nebo laiky, tento komentář vám umožní studovat Bibli pomocí čtivých a srozumitelných poznámek, které kladou důraz na skutečný biblický význam a osobní aplikaci. Věříme, že vám autorův přirozený styl a pronikavá analýza Písma pomohou hlouběji porozumět Božímu slovu.

Výkladový komentář Bible od Warrena W. Wiersbeho obsahuje v české verzi pět svazků, které vychází v nakladatelství Didasko postupně. Celá série tak poskytne čtenářům vhled do Starého i Nového zákona. Komentář obsahuje úvod i osnovu ke každé knize a je psán jednoduchým a čtivým jazykem, který není zatížen teologickým žargonem.

Warren W. Wiersbe byl mezinárodně známý teolog a bývalý kazatel Moodyho sboru v Chicagu. Deset let bylo jeho jméno spojeno s rozhlasovým pořadem Back to the Bible (Zpět k Bibli). Nejprve v něm působil jako učitel biblistiky a poté se stal jeho ředitelem. Dr. Wiersbe napsal více než 150 knih, včetně této série výkladových komentářů, které se prodalo více než 4 miliony výtisků. V češtině doposud vyšly jeho knihy Satanova strategie, Bůh nespěchá, Když se život hroutí, dívej se vzhůru, Po každé ráně jsem trochu výš a Je příliš brzy to vzdát! (vše Didasko).
Nosič Kniha
Rozměr 160 x 220
EAN 9788088447894

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín