Křesťanský život
.
Vážení zákazníci, upozorňujeme, že z technických důvodů nebudeme schopni tento týden (18-26. 5.) zpracovávat Vaše objednávky s výjimkou osobního odběru na prodejně Biblos. Děkujeme za pochopení.
Zpět
Křesťane, vysvoboď sám sebe
Jak dosáhnout Kristem vybojované svobody od démonického útlaku
Nakladatelství
E-shop: 268,77 Kč
Prodejna: 289 Kč
Skladem 11 kusů
Tato kniha Grahama Powella napsaná na základě osobních zkušeností popisuje, jak se křesťan může osvobodit od démonického útlaku skrze osobní modlitbu a uplatňování biblických pravd. Kniha se stala bestsellerem a slouží jako vyvážený a praktický zdroj učení pro Kristovo tělo po celém světě. Pomohla mnoha lidem zažít vysvobození, které již považovali za nedosažitelné a nemožné. Graham Powell se narodil na Novém Zélandu. Ke Kristu se obrátil v mládí skrze organizaci Youth for Christ (Mládež pro Krista) a brzy na to se začal věnovat křesťanské službě. S manželkou Shirley již několik desetiletí slouží Bohu šířením evangelia, vyučováním a pastorační službou, a to na Novém Zélandu, v Austrálii v Kanadě. Nyní žijí na kanadském ostrově Vancouver. Grahamovým posláním je především budování věřících v jejich poslání a uvádění do svobody v Kristu. Napsal několik knih o duchovním boji a osvobození, z nichž v češtině vyšla Už se nebojím – Jak se zbavit strachu (KMS, 2015). Powellova kniha Křesťane, vysvoboď sám sebe není jediná kniha o vyhánění démonů, která u nás vyšla. Jsem si však jist, že je jednou z nejrozsáhlejších a nejpropracovanějších. Sepsal ji člověk, který skutečně sám sebe vysvobodil a který pak posloužil ke svobodě stovkám, ne-li tisícům dalších lidí. Když se poté seznámil s vysvobozováním prakticky po všech možných stránkách, sepsal i cosi jako „teoretickou část“. Síla této knihy je v tom, že je naprosto biblická a současně naprosto praktická. A dává naději, že Ježíšova moc může působit i tam, kde nejsou nablízku pomazaní služebníci. Vysvobozuje Ježíš, ale on nás může vysvobodit i bez zásahu druhých lidí. – Dan Drápal, teolog, překladatel a publicista Před několika lety jsem měl možnost s autorem Grahamem Powellem strávit několik dní. Jednak při službě a také ve velmi úzkém přátelském kontaktu. Jeho život je obrazem těch skutečností, o kterých se dočtete v této knize. Jednak sám žije v té nabyté svobodě a zároveň pomáhá lidem k uvolnění a osvobození od démonických vazeb. Tato kniha je výborným průvodcem při vstupování do svobody, kterou nám na kříži vydobyl Pán Ježíš Kristus. – Marek Prosner, senior Církve Křesťanská společenství Kniha přináší naději těm, kteří již dlouho hledají vysvobození z démonických útlaků a prošli již různými službami bez větších výsledků. Osobní autorův příběh i řada svědectví dalších lidí ukazují cestu, jak vysvobození dosáhnout. – Štěpán Kafka, křesťanské poradenství „Boží dům“ Myslím, že se všichni křesťané shodnou na tom, že máme ve svém životě napodobovat Ježíše Krista. Snad každému učedníkovi zní v srdci Kristovo „Následuj mne!“ Ježíš však při své službě (mimo jiné) velmi často vyháněl démony. A činil to v soukromí, ale v synagogách a na veřejných shromážděních. K vysvobozování od zlých duchů k uzdravování nemocných pak svoje učedníky vyzbrojil autoritou a vyslal je činit to samé. Je to součást kázání evangelia. Z jakého důvodu by to nemělo platit také v dnešní době? Je to jistě „výbušné“ téma a stejně jako jeho ignoraci můžeme najít i nemoudré excesy. Tím více potřebujeme zdravé biblické učení, které vychází z účinné praxe, což nalézáme právě v této knize. Velmi zdravý je zde také důraz na vlastní zodpovědnost za aktivní hledání Božího způsobu svého osobního vysvobození. – Tomáš Korčák, pastor a vydavatel
Nosič Kniha
Rozměr 148 x 210
EAN 9788087239742

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín