Křesťanský život
.
Zpět
Minoritní sexualita v pastoraci věřících
Nakladatelství
E-shop: 251,10 Kč
Prodejna: 270 Kč
Skladem 3 kusy
Přestože je homosexualita v naší společnosti dnes již do velké míry přítomna viditelně, v církvi má mnoho lidí silný dojem, že pokud je člověk křesťanem, něco takového se mu nemůže stát. Homosexualita je něco, o čem se v církvi mluví jen málo, o homosexuálních lidech bude s největší pravděpodobností slyšet jako o „těch druhých“, o lidech od křesťanů bytostně odlišných. Jen zřídka se v běžném církevním životě setká s příběhy lidí, kteří se u sebe sama s homosexualitou potýkají, a jejichž životní příběh se zároveň odvíjí v rodině víry. Kniha Marka Macáka – Minoritní sexualita v pastoraci věřících, kterou ČEA vydává, je odpovědí na potřebu hlubšího pochopení výzev a pastoračního doprovázení těchto lidí a jejich rodin.
Kniha je určená pro praktikující členy evangelikálních církví, zejména pastory, starší církve a rodiče mladých lidí s různě výraznou minoritní sexualitou, a nabízí ucelený a velmi efektivní návod k podpoře jejich začleňování do sborů evangelikální církve a jejich rodin. Autor je ve svém oboru vysoce angažovaný a respektovaný klinický psycholog s rozsáhlými diagnostickými a terapeutickými zkušenostmi. Je členem Bratrské jednoty baptistů, proto je s prostředím a životem evangelikálního společenství velmi dobře obeznámen.

Dané téma už není tak tabu, jak tomu donedávna bývalo. O to vzácnější je však najít pastorační přístup, který by fundovaně s citem skloubil naslouchání Božímu slovu a naslouchání člověku v jeho konkrétní situaci, jakkoli nám „nezapadá do škatulek“. Knížečka Marka Macáka vykazuje velkou fundovanost a poctivost v obou směrech, a navíc i pokojný tón, který v církevních debatách na toto téma mnohdy chybí (z obou stran). Dosud jsem o této problematice nečetla nic lepšího. – Kateřina Lachmanová, katolická teoložka, psycholožka a autorka duchovní literatury

V této – v Česku zcela ojedinělé – knize nabízí psycholog Marek Macák základní přehled různých přístupů k pastoraci lidí s minoritní sexuální orientací, zvláště v prostředí evangelikálních církví. Činí tak s velkým nadhledem, bohatými zkušenostmi a pastýřským přístupem. Kniha je dostatečně stručná, aby si ji přečetl každý, a přitom erudovaná, s hojnými poznámkami a doporučenou literaturou pro hlubší studium. Díky tomu se stane vítaným průvodcem pastorů a všech křesťanských vedoucích, kteří si v této oblasti potřebuji vytyčit základní rámec pro vedení církve otevřené všem lidem hledajícím Boha. – Lukáš Targosz, pastor církve Element v Hradci Králové a národní ředitel Global Leadership Summit

Když se (nejen) v církvi řekne homosexualita, pak někdy naskakují předsudky, emoce, odsuzování, a to jak od některých příslušníků většinové společnosti, tak i zastánců LGBT komunity. Na konci pak zůstává bolest, osamocenost a zmatek. Navíc pokud se kdysi církve štěpily kvůli teologii, potom se dnes často štěpí kvůli postojům vůči homosexualitě. Jsem proto vděčný, že v nastíněné atmosféře vyšla kniha M. Macáka Minoritní sexualita v pastoraci věřících. Autor ve své osobě spojuje zkušenosti z pastorační a psychologické praxe v LGBT komunitě s odbornou erudicí a teologickou reflexí dané problematiky. Práce nekončí jen u popisu problému, ale poskytuje i praktické rady, jak pro lidi s menšinovou orientací vytvořit v církvi prostředí přijetí a jak s nimi pastoračně pracovat. Pokud se věnujete lidem jakékoli věkové skupiny, měli byste si tuto knihu přečíst. – David Novák, kazatel a předseda Rady Církve bratrské
Nosič Kniha
Rozměr 150 × 225
EAN 9788011009816

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín