Křesťanský život
.
Zpět
Nepremárni svoj život
Nakladatelství
E-shop: 204,60 Kč
Prodejna: 220 Kč
Skladem 3 kusy


Ak veríte, že život je Kristus a smrť je zisk, prečítajte si túto knihu, naučte sa, ako žiť pre Krista, a nepremárnite svoj život!
Boh nás stvoril, aby sme žili s jedinou vášňou: Vo všetkých oblastiach života radostne zobrazovať Jeho najvyššiu vznešenosť. Premárnený život je život bez tejto vášne. Boh nás povoláva k tomu, aby sme sa modlili, premýšľali, snívali, plánovali a pracovali nie preto, aby sme vyvyšovali seba, ale aby sme oslavovali Jeho vo všetkých oblastiach svojho života.

Väčšina ľudí prepláva svojím životom bez skutočnej vášne pre Boha. Strávia ho prázdnou zábavou, úsilím o pohodlie a potešenie a možno aj snahou vyhnúť sa hriechu. Táto kniha je varovaním, aby sme sa nenechali vtiahnuť do života, ktorý postráda zmysel. Je to výzva, aby sme sa počas celého života, a aj vo smrti, chválili jedine krížom Pána Ježiša Krista aby našou jedinou vášňou bolo osláviť Boha. Ak veríte, že život je Kristus a smrť je zisk, prečítajte si túto knihu, naučte sa, ako žiť pre Krista, a nepremárnite svoj život!

JOHN PIPER, je učiteľom a zakladateľom Desiring God a rektorom Bethlehem College and Seminary. Viac ako 30 rokov bol kazateľom v Bethlehem Baptist Church v Minneapolise a je autorom viac ako 50 kníh, z ktorých niektoré vyšli aj v českom a slovenskom jazyku. Jeho kázne a knihy inšpirovali už mnohých k životu s vášňou pre radosť všetkých ľudí.
Nosič Kniha
Rozměr 150 x 210
EAN 9788072553945

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín