Křesťanský život
.
Zpět
Marie, matka Boží?
Křesťanův kapesní průvodce
Nakladatelství
E-shop: 176,70 Kč
Prodejna: 190 Kč
Skladem 4 kusy
Stručný přehled teologie zaměřené na Marii, její život, charakter a vliv.

Křesťanův kapesní průvodce: Marie nabízí biblický popis Mariina charakteru a srovnává ho s římskokatolickými tradicemi, které se rozvinuly v průběhu dějin a vedly k postupné proměně Marie jako poslušné služebnice, která uctívá Boha, ve svatou, kterou uctívají ostatní. De Chirico vychází z dlouholetého studia i z osobní zkušeností s tradicemi, které obklopují Marii a které se staly nedílnou součástí uctívání římskokatolické církve.

„Leonardo De Chirico je pro mě jednou z nejdůvěryhodnějších autorit v otázkách římskokatolického učení. Mou důvěru si získal tím, že je vždy stejnou měrou laskavý, přesvědčivý a dobře informovaný. V této stručné knize ukazuje, co římskokatolická církev učí o Marii, a dovedně dokládá, proč je tak velká část tohoto učení v rozporu s prostým učením Bible. Vřele vám tuto knihu doporučuji.“
(- TIM CHALLIES, zakládající blogger Challies.com, kazatel Grace Fellowship Church v Torontu a autor několika knih)

„Toto je kniha, kterou jsem hledala! De Chiricův Křesťanův kapesní průvodce: Marie je jedinečný tím, jak na jednom místě stručně, jasně a výstižně spojuje Marii Písma a Marii v dějinách křesťanského myšlení a praxe až do dnešních dnů.“
(- RACHEL CIANOVÁ, přednášející církevních dějin na Sydney Missionary and Bible College)

LEONARDO DE CHIRICO se věnuje projektu zakládání sborů v Římě a působí jako kazatel sboru Breccia di Roma (www.brecciadiroma.it). Přednáší historickou teologii na Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione (www.ifeditalia.org) a je místopředsedou Italské evangelikální aliance (Italian Evangelical Alliance, www.alleanzaevangelica.org).
Nosič Kniha
Rozměr 110 x 180
EAN 9788088447566

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín