Křesťanský život
.
Zpět
Úvod do teologie nové smlouvy
Nakladatelství
E-shop: 130,20 Kč
Prodejna: 140 Kč
Skladem 2 kusy
V Koloským 1,16 se říká, že všechno bylo stvořeno pro Ježíše. On je středem vesmíru a středem Bible. Kristus je vrcholem zjevení. On je Král! To vrhá na jeho slova jiné světlo. Jeho slova musíme brát s maximální vážností. Každou pasáž Písma vykládáme a aplikujeme ve světle jeho osoby. Jak se píše ve 2. Korintským 1,20: „Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano‘. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží.“ To bude mít nevyhnutelné teologické důsledky a mám za to, že teologie nové smlouvy jedinečným způsobem spravedlivě zohledňuje Ježíšovu autoritu a ústřední postavení. Doufám, že na následujících stránkách ukážu proč.

A. Blake White je vedoucím pastorem církve South Side Baptist Church v Abilene, USA. Je autorem deseti knih, včetně: Boží vyvolený lid: zaslíbení Izraeli, naplnění v církvi a Teologické základy pro etiku Nové smlouvy.
Nosič Kniha
Rozměr 122 × 180
EAN 9788087606575

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín