Křesťanský život
.
Zpět
Já jsem
Naše dědictví v Božích jménech
Nakladatelství
E-shop: 185,07 Kč
Prodejna: 199 Kč
Skladem 8 kusů
Hospodinovo jméno je pevnou věží, spravedlivý do ní poběží a bude v bezpečí. (Přísloví 18,10)

Těšíte se z výsad vašeho nebeského dědictví?
Jsme bohatě obdarované Boží děti. Jsme dědicové hojných Božích zdrojů a Božího bohatství. Dnes i po celou věčnost si můžeme užívat úžasných Božích požehnání: vlivu, přízně i ochrany, které jsou spjaty s Božím jménem. Díky moci Božího jména máme přístup k prameni zdraví, těšíme se bezpečí a přijímáme autoritu. Když se vydáte na slavnou a dobrodružnou cestu za poznáním Boha, on vám zjeví úžasná tajemství a divy, jež náleží těm, kdo nosí jeho jméno.
Tato hluboká studijní kniha Johna Paula Jacksona obsahuje také 365 Božích jmen, charakteristik a vlastností. Může se tak stát vaším denním průvodcem při rozvíjení důvěrného a vroucího vztahu s Bohem. Poznávání Boha v jeho jménech nás uvádí do plného života.

John Paul Jackson (1950-2015) byl americký spisovatel, řečník, biblický učitel a moderátor televizního pořadu Sny a tajemství, který ovlivnil statisíce lidí. Zdůrazňoval, že charakter je klíčovým prvkem skutečného duchovního života. Díky létům studií a zkušeností se stal vyhledávaným poradcem církevních a národních představitelů. Zalíbení také nacházel v roli mentora mládeže v propagaci duchovního umění. Byl též uznávanou autoritou v oboru křesťanské spirituality a výkladu snů. Jeho biblický přístup ke snům zjevuje jejich účel ? mají proměňovat naše životy do Kristovy podoby. John Paul obnovil tento zanedbávaný způsob, kterým Bůh komunikuje se svým lidem.
Učení Johna Paula probudilo touhu po Bohu u lidí různých generací i různých věroučných tradic. Jeho jednoduché, nicméně hluboké ?vysvětlování nevysvětlitelného? pomohlo mnoha lidem nově najít vztah k Bohu k druhým lidem.
Nosič Kniha
Rozměr 117 x 157
EAN

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín