Křesťanský život
.
Zpět
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? - CD
Nakladatelství
E-shop: 279,00 Kč
Prodejna: 300 Kč
Skladem 2 kusy
Jan Knížek je dlouholetý vedoucí chval v Křesťanském společenství Praha. Tato nahrávka tak vychází ve spolupráci vydavatelství Rosa Media a KS Praha Music. Na CD naleznete celkem 16 původních autorských písní, které jsou zhudebněním biblických textů (v ekumenickém překladu Písma). Atmosféra CD je velmi klidná, až odpočinková. Na nahrávce se producentsky prodíleli Petr Šťastný a David Bukáček.

Seznam písní:
1. Intro
2. Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel?
3. Kdo vystoupil do nebe i sestoupil
4. Ja předstoupím před Hospodina
5. Jak nesmírná je hloubka božího bohatství
6. Ach Panovníku, Hospodine
7. Kéž bys protrhl nebesa
8. Naše duše s touhou vzhlíží
9. Když spatřil zástupy
10. Tu vystoupil jeden zákoník
11. Hlásám Hospodinovo jméno
12. Všechnu naději jsem složil v Hospodina
13. Žena statečná
14. Neboť Bůh tak miloval svět
15. Otče náš, jenž jsi v nebesích
16. Áronovo požehnání
Rosa Media, CD, 16 písní, celkový čas 46:21 min.,
Nosič Kniha
Rozměr
EAN 8595083802822

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín