Křesťanský život
.
Zpět
Kralický Nový zákon z roku 1601
Vrchol biblickém práce v Jednotě bratrské
Nakladatelství
E-shop: 455,70 Kč
Prodejna: 490 Kč
Skladem 1 kus
Obdivuhodná produkce překladových verzí Písma svatého v předbělohorské jednotě bratrské dosáhla v době kulminující humanistické epochy svého vrcholu. Podrobně komentovaný Nový zákon vytiskli bratří dvakrát, jednak jako poslední díl Kralické bible šestidílné v roce 1593?1594, jednak jako upravené a rozšířené vydání v roce 1601. Právě tento ?v nově přehlédnutý? Nový zákon z počátku 17. století byl zamýšlen jako náhrada znění z let 1593?1594 v této funkci jej vskutku nezřídka nacházíme v dochovaných kompletech.
Kolektivní monografie se pokouší, poprvé v dějinách českého vědeckého úsilí, o komplexní zhodnocení tohoto výjimečného tisku, a to v širokém kontextu dobové zahraniční i domácí humanistické biblistické produkce a reformační teologie. Dobu, do které je dílo zasazeno, přibližuje z badatelských perspektiv různých vědních oborů, zejména historie, knihovědy, dějin čtenářské recepce, jazykovědné bohemistiky, novozákonní biblistiky a teologie.

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., (*1980) působí jako odborný asistent v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se historickým vývojem češtiny, zejména biblickým překladem v 16. století a biblickou onomastikou, fonologickým vývojem, češtinou v kontaktu s jinými jazyky (hebrejština ve středověku, český jazyk v zahraničí v 19.?21. století) a dále dějinami bohemistiky za totality.
Nosič Kniha
Rozměr 160 x 230
EAN 9788075451231

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín