Křesťanský život
.
Zpět
Mesiáš podle Matouše
První část
Nakladatelství
E-shop: 305,97 Kč
Prodejna: 329 Kč
Skladem 12 kusů
Popis:
Kvalitní kázání vyžaduje několik základních předpokladů. V první řadě jde o osobní zkušenost s Bohem a schopnost dokázat tuto zkušenost komunikovat druhým. K tomu pak neoddělitelně patří dobrá znalost Písem, vhodná aplikace homiletických, hermeneutických a exegetických principů, obeznámenost (nejen) se starozákonními i církevními dějinami a zběhlost v teologické tradici i v současných teologických trendech. A možná bychom mohli doplnit i další prvky jako je třeba vytříbená práce s jazykem či kvalitní přednes. V tomto smyslu se mi jeví, že se dovednost sestavit dobrá kázání postupně stává zapomenutým řemeslem.

Toto však v žádném případě neplatí pro autora této kolekce sebraných kázání na téma Matoušova evangelia, dlouholetého vedoucího a pastora sboru Apoštolské církve Bohuslava Wojnara. Na každé stránce tohoto textu se setkáte s ukázkovým přístupem ve všech výše zmíněných oblastech. A proto vás jednotlivé řádky nenechají v klidu. Budou vás inspirovat. Budou vás mnohdy i znepokojovat, protože v nich objevíte nové myšlenky a souvislosti, které se nakonec možná až tak nové neukáží ? zjistíte totiž, že čerpají z hluboké tradice, o níž jste možná neměli ani potuchy. A v neposlední řadě vám pomohou i korigovat své vlastní dosavadní představy, znalosti a perspektivy.

Načerpejte tedy z této bohaté studnice vědomostí, dovedností a životních zkušeností jedné z významných osobností našeho současného křesťanského světa, která se svým přístupem snaží přispět k tomu, aby se z dobrého kázání nestalo v našich sborech a společenstvích nedostatkové zboží.

Radek Smetana, zástupce biskupa Apoštolské církve pro vzdělávání
Nosič Kniha
Rozměr 143 x 205
EAN 9788071122302

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín