Křesťanský život
.
Zpět
Dějiny křesťanské církve
se zvláštním zaměření na církev českomoravskou
Nakladatelství
E-shop: 548,70 Kč
Prodejna: 590 Kč
Skladem 3 kusy
Zatímco Rýn pozvolna odnášel vychladlý popel českého mučedníka do moře, v městech i na vesnicích, na hradech v tvrzích Českého království se rychle rozhořel plamen reformační bouře. Svobodné kázání evangelia v jazyce, jemuž lidé budou rozumět. Přijímání pod obojí pro všechen lid. Konec světského panování kněží a církve. Trestání hříchů bez ohledu na postavení osob. To je program české reformace, známý jako čtyři pražské artikuly. Své zralé plody přinesl ve staré Jednotě bratrské, skutečně reformované církvi, která vznikla o půl století dříve, než Martin Luther přibil své teze na dveře wittenberského kostela. Jak ale česká církev dospěla až do tohoto reformačního žáru? Jak se vůbec křesťanství do našich zemí dostalo? A co se dělo po tragické porážce českých stavů a českých protestantů na Bílé hoře? To vše a mnohem více se dozvíte v této knize.
Reformovaný farář František Šebesta poutavě líčí dějiny církve od jejího vzniku až do své součastnoti, přičemž zvláštní zřetel klade právě na historii církve na našem území.

Duchovní stav národů před příchodem Pána Ježíše Krista
Apoštolská doba
Od apoštola Jana po Konstantina Velikého
Od Konstantina až do obrácení Čechoslovanů na křesťanskou víru
Středověká církev
Česká reformace
Evropská reformace
Českomoravská církev
?Kdybych měl českému protestantovi zajímajícímu se o církevní dějiny doporučit knihu, která by ho měla do problematiky uvést dostatečným, nepovrchním a zároveň poutavým způsobem, byly by pro mě Šebestovy Dějiny křesťanské církve ?první na ráně?. Ačkoli od jejich prvního vydání uplynulo více než století, zůstává toto dílo jedinečně aktuální ? nikoli pro penzum informací, které autor nashromáždil, ale pro jeho specifické podání. Autor neskrývá, že mu nejde jen o předání historických faktů, ale tato fakta s vroucím zaujetím interpretuje z (někdy snad až příliš) vyhraněného stanoviska ortodoxně reformovaného teologa. Četba jeho Dějin však díky tomu může přinést nejen znalost dějepisných faktů, ale i zasvěcené duchovní provázení příběhy Božího lidu napříč staletími. Rozvržení látky je ?šito na míru? českému protestantskému čtenáři, který se dozví podstatné skutečnosti jak z dějin světové církve, tak z dějin církve na Moravě v Čechách. Přeji české církvi, aby tato reedice Šebestova klasického díla vzbudila nejen zájem o minulost, ale aby se stala také inspirací pro současnost.?

? JUDr. Daniel Spratek Ph.D., člen historické komise Slezské církve evangelické a. v.

František Šebesta (1844?1896) byl významný teolog, historik a kazatel evangelické církve helvetského vyznání. Po absolvování gymnázia v Těšíně studoval teologii ve Vídni. Tamější univerzitní profesor ho doporučil jako vikáře sboru v nizozemském Elberfeldu, ale po několika letech se vrátil do své domoviny. Nejprve sloužil jako kazatel v Nikolčicích, poté také v Hustopečích.

Nosič Kniha
Rozměr 216 x 155
EAN 9788088447115

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín