Křesťanský život
.
Zpět
Objevuj příběhy Bible
365 známých i méně známých příběhů ze Starého a Nového zákona
Nakladatelství
E-shop: 790,50 Kč
Prodejna: 850 Kč
Skladem 3 kusy
365 dní ve společenství s Bohem.

240 zajímavých příběhů ze Starého zákona nám povypráví o stvoření světa, o neposlušnosti prvních lidí, o životě patriarchů a ukáže nám podivuhodné Boží cesty s izraelským národem.

125 příběhů z Nového zákona vypráví o příchodu Ježíše Krista, o Jeho smrti za naše hříchy a o Božím plánu s Jeho církví. Pro lepší osvojení biblických pravd je na konci každého příběhu navrženo několik otázek.

365 dní ? 365 příběhů ? 365 barevných ilustrací
1 095 otázek k zamyšlení ? 7 zeměpisných map
Nosič Kniha
Rozměr 195 x 225
EAN 9783862032907

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín