Křesťanský život
.
Zpět
Slyšet Boha
Jak moudře používat prorocký dar
Nakladatelství
E-shop: 185,07 Kč
Prodejna: 199 Kč
Skladem 153 kusů
Bůh vždy toužil komunikovat se svými dětmi. Když studujeme Bibli, vidíme, že Bůh často promlouval. V knize Genesis hovořil k Noemovi, Abrahamovi i Josefovi; rozmlouval jako hořící keř s Mojžíšem v knize Exodus; promlouval k dětem Izraele během jejich cesty po poušti k Jozuovi, když vstupoval do Země zaslíbené. V celém Starém zákoně Bůh ustavičně hovořil ke svému lidu. V této knize se dovíte, jak začít slyšet Boží hlas, jak rozvíjet sůvj prorocký dar a skrze něj jednat. Každý věřící by měl být v této znamenité službě aktivní a opravdově prorokovat. Je důležité pochopit, že tento dar není pro zábavu, ale nástrojem k přípravě, budování a žehnání církve. Opravdová prorocká služba závisí na poskytováí lásky lidem, aby se mohli stát takovými, jakými je chce mít Bůh. Tato služba přináší naději a ukazuje lidem cestu.

Reinhard Hirtler se narodil v Rakousku a vyrůstal jako jedno z deseti dětí v rodině pastora charismatické denominace. Když mu bylo osm let, Bůh k jeho srdci zřetelně promluvil a povolal jej ke kazatelské službě. Vzdělával se v biblické škole v jižní Anglii.
Cestoval po celém světě a sloužil jako učitel Božího slova, prorok, evangelista a zakladatel sborů. Od roku 2014 žije spolu s manželkou v Brazílii, kde je jedním z pastorů a učitelů Božího slova v církvi Igreja Videira /Goiania/. Bůh ho mocně používá v nadpřirozené službě uzdravení a zázraků. Od roku 2015 je zodpovědný za projekt pomoci chudým dětem na ulici v severní Brazílii.
Má manželku Debi a dva dospělé syny.
Nosič Kniha
Rozměr 143 x 205
EAN 8396273239

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín