Křesťanský život
.
Zpět
Dnes budeme bojovat!
Zlomení pout pasivního ducha
Nakladatelství
E-shop: 212,97 Kč
Prodejna: 229 Kč
Skladem 4 kusy
Nemáme čas utápět se v sebelítosti a lkát nad tím, že život je nespravedlivý.

Stojíme na prahu duchovního probuzení, ale nepřítel je prohnaný. První, skrze co útočí, bývá často duch tíhy, který udržuje křesťany v pasivitě, či dokonce v paralýze. To nám brání modlit se s autoritou a v nastávajícím boji jsme bezbranní. Satan nám pak krade to, co je nám nejdražší: srdce našich milovaných, poslání našich sborů a budoucnost našeho národa. Církev přímo přetéká lidmi, kteří se považují za křesťany, ale kteří nejsou odhodláni vést boj víry. Přizpůsobili se míře svého útlaku a tolerují sice náboženský, leč v podstatě prázdný duchovní život. Ježíš snášel lidská selhání a odpouštěl je, ale nikdy nepřipustil, aby ho ovládli zlí duchové. Vůči svým duchovním nepřátelům postupoval agresivně. Není žádná neutrální půda. V Boží armádě není místo pro pasivního ducha. V dnešní době postupujícího zla není čas na kapitulaci. Duch svatý je připraven udělit nám nové pomazání ? takové, které probudí srdce Božího lidu. V ruce držíte knihu, skrze niž vás autor Francis Frangipane chce připravit na přijetí tohoto pomazání. Rozpoznáte nepřítele a odhalíte duchovní ochromení, k němuž vede pasivita. Pak budete pevně stát a bojovat ? za sebe, za vaše milované a za váš svět.

Můžeme zahnat zlo na ústup, když dnes budeme bojovat!

?Planetu Zemi očekává nesnadná doba. Nicméně nastanou i mimořádné časy probuzení a sklizně (viz Iz 60,1-3). Čeká nás boj. Snad nejčastěji zmiňovaným znamením poslední doby je duchovní pasivita, která mnohé ukolébá do dřímoty a lhostejnosti vůči Božím věcem (viz Mt 25). Existuje celá řada důvodů, proč mnozí křesťané zakoušejí naplnění Božích zaslíbení jen zřídka. Jedním z hlavních důvodů je, že jsou v područí ducha pasivity. Tuto paralyzující pasivitu chci v této knize odhalit.?
?Boží slovo říká, že Boží dům bude nazván ?domem modlitby pro všechny národy? (Iz 56,7; Mk 11,17). Hospodin se předem rozhodl, že bude utvářet realitu podle vlivu těch, kteří se modlí. Jinými slovy, o budoucnosti se nerozhoduje pouze na bojišti, ale i v modlitební komůrce. Když se modlíme za národy, Bůh mění realitu a posouvá veškerý život směrem ke spáse; když se nemodlíme, svět upadá do hlubšího chaosu.? ? Francis Frangipane

?Většina z nás musela nebo musí přemáhat zklamání, že se některá naše očekávání nenaplnila. S tím souvisí pokušení vzdát své zápasy víry a nechat vše jen osudově plynout. ?Hlupák skládá své ruce v klín a užírá se.? (Kazatel 4,5) Bůh nás však vede do zralosti a moudrosti. Moudrý povstává s Bohem veškerého povzbuzení a naděje a učí se rozeznávat, co má snášet a proti čemu má bojovat. Zvláště v dnešní době nových válečných konfliktů musíme v pravdě povstat a odporovat zlu v jakékoli podobě. Všechna naše aktivita má ale začínat modlitbou, a proto Bůh obnovuje církev jako ?dům modlitby pro všechny národy?. Pasivní, zhrzený, poraženecký duch je Bohu překážkou, aby mohl skrze svůj lid jednat v tomto světě. Tato kniha je vynikajícím nástrojem k přemožení ďábelské pasivity v našich životech.? ? Tomáš Korčák, vydavatel
Nosič Kniha
Rozměr 148 x 210
EAN 9788087239575

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín