Křesťanský život
.
Zpět
I řekl Bůh...
Nakladatelství
E-shop: 367,35 Kč
Prodejna: 395 Kč
Skladem 161 kusů
Když Darwin roku 1859 vydal svou knihu O vzniku druhů, byla jeho teorie
pociťována jako zásadní změna pohledu na svět. Evolucí se rozumí neřízený
vývojový proces, kde si příroda vystačí sama; biblický princip stvoření s jeho
transcendentním přesahem byl odmítnut jako překonaný: "Darwin ve své
knize zpochybnil všechno, čemu lidé věřili o lidské duši, o Bohu nebo o smyslu
života." Prvním otřesem pro toto sebevědomí bylo objevení genetického kódu
a molekulárního základu života o sto let později. Reakcí byl vznik neodarwinistické
syntézy, předstírající, že to pro naturalistický výklad života neznamená
žádný problém. Dnes se ale ukazuje, že je to podobné, jako psát historii
katedrál s vyloučením architektů - nelze se tak dobrat pravdy. Pokračující výzkum
o informačním základu života a o složitosti mikrosvěta buňky evoluční
ortodoxii dále zpochybnil a vyústil do vzniku teorie inteligentního plánu, jako
diametrálně odlišného přístupu k živému světu. Znovu tak dochází k tomu, že
věda někdy musí zcela změnit způsob svého pohledu na svět, podobně jako
v případech spojených se jmény Kepler, Newton, Pasteur, Einstein či Planck.
Nyní je na řadě biologie.
Nosič Kniha
Rozměr
EAN

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín