Křesťanský život
.
Zpět
Rok Boží svrchovanosti 4.rok
učební plán pro vyučování školních dětí 4.ročník
Nakladatelství
Dočasně nedostupné
Učební plán Rok Boží svrchovanosti je určen k výuce dětí školního věku - 6-12 let - v nedělních školách či besídkách. Vznikl a byl vyzkoušen při vyučování dětí ve sboru Křesťanské společenství Praha. Je čtvrtým ročníkem pětiletého kurikula. Předchází mu: 1. Rok víry, 2. Rok milosti a 3. Rok smlouvy, ale lze jej využít i samostatně.
Plán je rozdělen na témata do jednotlivých měsíců. Každý měsíc má daný cíl, co by děti měly prožít, čemu mají porozumět k čemu se mají rozhodnout. Celý rok je pak hlavním tématem BOŽÍ SVRCHOVANOST, ke které se vztahuje veškerá probíraná látka ze Starého i Nového zákona.
Plán má 35 lekcí pro deset měsíců školního roku. Pružně umožňuje i zařazení několika dalších lekcí nebo aktivit podle aktuálních potřeb konkrétního společenství.
K plánu doporučujeme přikoupit dětem ve vaší skupině také pracovní sešit Rok Boží svrchovanosti, který dětem pomocí rébusů, hádanek, omalovánek, křížovek apod. pomáhá vyučovanou látku lépe pochopit a vstřebat.
Nosič Brožura
Rozměr 210x330
EAN

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín