Křesťanský život
.
Zpět
Stopy Stvořitele
Jak Bůh mluví skrze přírodu
Nakladatelství
E-shop: 203,67 Kč
Prodejna: 219 Kč
Skladem 2 kusy
V této knížce se zabýváme přírodou jako stvořením, které ukazuje na svého Stvořitele, jenž všemu dává smysl. Budeme se učit jednat podle výzvy Jana Amose Komenského: Prohlédněme přírodu, pohlížejíce jedním okem na ni, druhým na jejího Tvůrce.Apoštol Pavel řekl zásadní výrok týkající se přírody: Boží věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ř 1,20
Když budeme přemýšlet o Božím stvořitelském díle, uvidíme v přírodě mnohé Boží stopy!Prorok Izajáš již asi 700 let před Kristem předpovídal dnešní ateistickou a evolucionistickou absurditu: Což řekne dílo o svém Tvůrci: Neučinil mě? Iz 29,16 Předpovídal ale také den, kdy lidé poznají svého Stvořitele: V onen den bude člověk vzhlížet ke svému Tvůrci a jeho oči budou s úctou hledět ke Svatému Izraele. Iz 17,7

Nosič Kniha
Rozměr 157x157
EAN 9788087239582

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín