Křesťanský život
.
Zpět
Pokora
Cesta do Kristovy podoby
Nakladatelství
E-shop: 119,97 Kč
Prodejna: 129 Kč
Skladem 6 kusů
Boží volání k pokoře dnes sílí, zvláště když chceme, aby naše země byla uzdravena. Bůh zaslibuje: Když se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
2Pa 7,14
Naplníme podmínky? Potřebujeme milost a tu Bůh dává pokorným.Když Ježíš řekl: ?Učte se ode mě,? kladl důraz na jednu určitou vlastnost ? na svou pokoru. Při jiné příležitosti prohlásil, že v Království nebes je největší ten, kdo se pokoří. Bůh neměří duchovní velikost výškou našich úspěchů, ale hloubkou naší pokory.V této knížce s podtitulem Cesta do Kristovy podoby budete mít možnost prostudovat typické znaky pokory a důvod, proč tato vlastnost přitahuje Boží pozornost. Zjistíte, že pokora je předpokladem a základem proměny. Také lépe pochopíte, proč všemohoucí Bůh prohlásil: ?Člověk, kterého si skutečně cením, je pokorný, dokáže litovat svých činů a respektuje má slova.? Izajáš 66,2
Nosič Kniha
Rozměr 115x157
EAN 9788087239599

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín