Křesťanský život
.
Zpět
Svoboda sebezapomnění
Cesta k pravé křesťanské radosti
Nakladatelství
Dočasně nedostupné
Manhattanský kazatel - zakladatel Vykupitelovy presbyteriánské církve - bývá kritikou označován za C. S. Lewise 21. století. V této drobné knížce Timothy Keller představuje - s pomocí jedné pasáže z Pavlova 1. listu Korintským - křesťanskou metodu přístupu k vlastnímu egu, k vlastnímu já a k vidění sebe sama, jež se značně liší od metod tradičních i současných moderních a postmoderních kultur - i od současných metod psychologických-. Na příkladech rozebírá povahu přirozeného lidského ega -jeho čtyři vlastnosti prázdnotu, bolavost, zaneprázdněnost a křehkost- a řešení potíží nemocného ega spatřuje v evangelijní pokoře, blaženém, požehnaném sebezapomnění, které neznamená ani myslet si o sobě víc -jak se doporučuje v moderních kulturách-, ani myslet si o sobě méně -jak se doporučuje v kulturách tradičních-, nýbrž prostě myslet na sebe méně. Autor proto všechny křesťany nabádá k rozvíjení evangelijní pokory a svobody sebezapomnění.
Nosič Kniha
Rozměr
EAN 9788073877743

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín