Křesťanský život
.
Zpět
Učedníci - kompletní zpěvník
Nakladatelství
E-shop: 99,00 Kč
Akční cena!
Skladem 2 kusy
Zpěvník přináší notový záznam písní z těchto alb skupiny Učedníci: Hallelujah, Josef Egyptský, Vzpomínky na Františka, Mojžíš, Na prahu života, Racek, Bílá růže, Obrazy o nebi. Všechny písně jsou v úpravě melodická linka s textem a akordické značky. Ve zpěvníku naleznete také černobilé fotografie ze života skupiny.

1. Amalek
2. Asteroid
3. Bílá růže
4. Blahoslavenství
5. Blues
6. Bouře
7. Brány
9. Bůh to kázal
10. Cesta zbrojnošů
11. Co všechno stvořil Pán
12. Čí je to dílo
13. Dál při mně stůj
14. Dítě
15. Dopřej, Pane, lásku
16. Dvacet šekelů
17. Džbán
18. Egypt
19. Farao
20. Herodes
21. Hlas zvonů
22. Hledáme
23. Jak bych tu už byl
24. Jan Křtitel
25. Jarní dešť
26. Jedno moře
27. Je klid a mír
28. Jen kapek pár
29. Ještěří blues
30. Ježíšův křest
31. Jidáš
32. Kámen
33. Kam to lidi pospícháte
34. Karavana velbloudí
35. Kde jenom jsi
36. Kdo?
37. Kdo je zván
38. Klárka
39. Království a král
40. Kříž
41. Labyrint
42. Mana
43. Manasse a Efraim
44. Maria (Bílá růže)
45. Maria (Vzpomínky na Františka)
46. Mariin chvalozpěv
47. Matka pláče
48. Mít tak život
49. Modlitba
50. Modlitba v Getsemane
51. Mojžíš
52. Měsíček
53. Na počátku věků
54. Na prahu života
55. Narodil se krásný Syn
56. Na rozcestí
57. Neplač víc, matko má
58. Nezvaný host
59. Obrácení
60. Opatrujte vaše děti
61. Pastýř
62. Petrovo zapření
63. Pevný řád
64. Pilát
65. Podivnej houf
66. Pokušení
67. Poslední večeře
68. Potifar
69. Potopa
70. Proč skryla tvář
71. Prorok
72. Před námi kráčí
73. Předpověď o utrpení
74. Přijdou všichni, kdo ti rozumí
75. Rozhoupám zvony
76. Rušno ve Spoletským údolí
77. Řekni sám
78. Safenat Paneach
79. Sen (Bílá růže)
80. Sen (Josef Egyptský)
81. Sírius
82. Slyš hlas Pána
83. Sochy
84. Sodoma
85. Stůj
86. Šestset vozů
87. Škola
88. To může za to Bůh
89. Učedníci
90. Ukřižování
91. Udravení
92. Už se slétají
93. Vánek
94. Velekněžská
95. Vězeň
96. Víš, Pane
97. Vlak
98. V nebi to krásně zní
99. V nekonečných výškách
100. Volám haleluja
101. Vzdálený útes
102. Za Ježíšem
103. Zemi pokryl šedej stín
104. Z jednoho stolu
105. Zlaté tele
106. Zvednem se a jdem
107. Zvěstování


Nosič Ostatní
Rozměr 210x150
EAN 9790706518022

Kontakty

krestanskyzivot@apostolskacirkev.cz

Fakturace a reklamace objednávek

nakladatelstvi@apostolskacirkev.cz

731 504 301

Křesťanský život s.r.o.

Polní 1105/15

737 01 Český Těšín

Biblos - Kamenná prodejna

biblosct@seznam.cz

558 711 436

Smetanova 20

737 01 Český Těšín