Jak přežít poušť

Daniel Kolenda

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 75.05 Kč

Prodejna: 79 Kč

V této knize Daniel Kolenda přináší šest jednoduchých rad k přežití duchovní pouště, místa smutku, samoty, deprese, utrpení, duchovní vyprahlosti a sucha.
Toto nepříjemné životní období nám může být nakonec prospěšné, ovšem jen pokud poznáme jeho podstatu. A k tomu nám může posloužit tato kniha.

Autor zde aplikuje rady, které dávají experti trosečníkům v divočině, do duchovní roviny, a tak ukazuje, že přežití pouště duchovní i fyzické je založeno na podobných principech.
Na Bibli pohlíží jako na Příručku pro přežití a čerpá z ní nádhernou odvěkou Boží moudrost, připomíná Boží zaslíbení a biblické příběhy o lidech, kteří v poušti byli, a dostali se z ní.DANIEL KOLENDA je moderní misionář a evangelista, jehož službu doprovázejí znamení, divy, zázraky a celá řada rozhodnutí pro Krista. Již přivedl více než sedmnáct milionů lidí ke Kristu na obrovských evangelizačních kampaních pod otevřeným nebem na některých z těch nejnebezpečnějších, nejsložitějších a nejvzdálenějších míst na zemi. Jakožto nástupce světově proslulého evangelisty Reinharda Bonnkeho je Daniel prezidentem organizace Kristus pro všechny národy, služby, která pořádá některé z největších evangelizačních akcí historie, vydala přes 190 milionů knih ve 104 jazycích a má pobočky v 10 regionech světa.


© 2015 Křesťanský život