Uvolnění zázraků - Skrze víru a modlitbu

Daniel Kolenda

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 122.55 Kč

Prodejna: 129 Kč

Tato kniha v sobě spojuje zapálené srdce evangelisty a srdce obtížené břemenem přímluvné modlitby.
Obsahuje mocí naplněné kapitoly jako Modlitba, která otevírá dveře, Modlit se pod otevřeným nebem nebo Modlitba, která uvolňuje zázraky a ještě mnohem více.
Je nahuštěna duchovními pravdami a moudrostí muže, který viděl přijít k Ježíši miliony lidí a viděl města, jež se chvěla pod mocí evangelia.
Toto dílo nevzniklo na psacím stole nebo
v univerzitní učebně, ale v předních liniích prašného pole hotového ke sklizni, kde životy a duše visí na vlásku, kde modlitba není luxus, nýbrž způsob přežití.
Od začátku do konce je to rychle plynoucí, úderná, prorocká výzva Božímu lidu,
aby odpověděl na povolání k přímluvám v té nejnaléhavější hodině historie.


DANIEL KOLENDA je moderní misionář ? evangelista, který přivedl osobně ke Kristu více než 17 milionů lidí skrze masové evangelizační
kampaně pod otevřeným nebem v nejnebezpečnějších, nejsložitějších a nejodlehlejších oblastech světa. Jako nástupce světově proslulého
evangelisty Reinharda Bonnkeho je Daniel prezidentem a ředitelem organizace Kristus pro všechny národy, služby, která zorganizovala
jedny z největších evangelizačních událostí v historii, vydala přes 190 milionů knih ve 104 jazycích a má pobočky v 10 oblastech
světa. Také je hostitelem syndikovaného televizního programu.

© 2015 Křesťanský život