Příběhy Tóry

Jan Divecký

Nakladatelství: ...

E-shop: 227.05 Kč

Prodejna: 239 Kč

Kniha Příběhy Tóry v 15 biblických zamyšleních přibližuje čtenářům:
-základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů, jako: Maimonides, Nachmanides, Raši?
1: kapitoly od Stvoření světa po Mojžíšovo putování pouští seznamují zájemce s obsahem příběhů, důraz je však kladen především na interpretaci významu událostí,
2: pro snazší pochopení je publikace doplněna slovníkem základních pojmů a přehledem hlavních komentátorů Tóry.
Dílo je v našem kontextu výjimečné nejen židovským úhlem pohledu na obecně známá témata, ale také pedagogickým záměrem díla, které v předmluvě ke knize vyzdvihl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.

© 2015 Křesťanský život