Odkaz Alexandrijských Židů, ůvod do deuterokanonických knih

Otto Kaiser

Nakladatelství: Vyšehrad

E-shop: 65.55 Kč

Prodejna: 69 Kč

V helénistické době od 4. stol. př. Kr.
vznikla v egyptské Alexandrii početná židovská kolonie. Mezi vzdělanými Židy tam pak bylo rozvinuto velkolepé překladatelské dílo, které prostředkovalo řečtině nejprve pět knih Mojžíšových a poté další starozákonní spisy. Hebrejský duchovní poklad tak mohl přejít do nového života v prostředí, které bylo pro Židy kulturně nové a jímž se někteří cítili být ohrožováni ve své náboženské identitě. K bohoslužebnému užití určený překlad měl být nanejvýš přesný, co nejvěrněji zrcadlící dědictví po otcích, a tedy chráněný před helénistickými příměšky. Vznikl tak kanonický soubor textů, avšak oproti tzv. palestinskému - hebrejskému kánonu širší o spisy, jimž se v křesťanském prostředí říká ?knihy deuterokanonické?, méně přesně ?apokryfy?. Raný judaismus a posléze i křesťanství proto kolísají mezi dvojím vymezením kánonu. A moderní biblistika se sice pohybuje především v rámci užšího vymezení, nicméně v posledních desetiletích je možné ve vztahu k deuterokanonickým knihám pozorovat zvýšený zájem badatelů. Tento zájem dokumentuje a shrnuje monografie světově uznávaného německého biblisty, emeritního profesora Starého zákona v Marburgu Otty Kaisera. Nyní si český čtenář díky tomu může rozšířit základní literaturu ke studiu bible, k níž svými uvozujícími pracemi přispěl český novozákoník Petr Pokorný Literární a teologický úvod do Nového zákona a německý starozákoník Rolf Rendtorff
Hebrejská bible a dějiny.

© 2015 Křesťanský život