Stezka Tóry

Maharal Rabi Löw

Nakladatelství: ...

E-shop: 208.05 Kč

Prodejna: 219 Kč

Třetí díl edice Sifrej Maharal.

Ústředním tématem knihy Netivot olam je Maharalovo vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy -
Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu, aby vedla lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se mi správné tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa - Netivot olam-, na nichž není smrti. Po knize Stezka návratu -2007, která obsahuje reprezentativní ukázky ze čtyř stezek a jednu kompletní stezku, představujeme nyní českému čtenáři stěžejní a nejobtížnější část Netivot olam, Stezku Tóry.

© 2015 Křesťanský život