Biblický pohled na ADHD

Rita Jamison

Nakladatelství: DIDASKO

E-shop: 33.25 Kč

Prodejna: 35 Kč

Porucha pozornosti s hyperaktivitou - ADHD neboli Attention Deficit Hyperactivity Disorder- se projevuje všude. Ve škole, na parkovišti, v supermarketu, v nedělní škole, při jídle, při hraní a při komunikaci s rodiči, učiteli i vrstevníky. - Hyperaktivní- je údajně nejčastější nálepka, jakou dnešní děti dostávají. Cílem této brožurky je pomoci rodičům, jejichž dítě bylo nedávno diagnostikováno jako hyperaktivní, zamyslet se nad tím, co tato - nálepka - znamená a kam se mají obrátit o pomoc.Rita Jamison se věnuje speciální pedagogice, jako vyučující se zaměřuje zejména na žáky s poruchami čtení i učení a na děti s lehkým mentálním postižením. V roce 2008 získala na základní škole Hershey cenu učitelka roku. Pochází z Lafayette ve státě Indiana, v baptistickém sboru Faith je zodpovědná za službu dětem. Pravidelně přednáší na konferencích. Je vdaná matka dvou dětí, pěstounka jedné dcery a pětinásobná babička.

© 2015 Křesťanský život