Autorita a moc Božího slova

Derek Prince

Nakladatelství: Samuel

E-shop: 65.55 Kč

Prodejna: 69 Kč

Jak Bible, tak Ježíš Kristus jsou označováni jako Boží slovo. Bible je Boží psané slovo, Ježíš je Boží osobní slovo. Náš vztah s?prvním určuje náš vztah s?druhým.


Když se zamyslíme nad slovem autorita, rozpoznáme, že kořen tohoto slova je autor. Pouze autor se může zaručit za autoritu svého textu. Stejně tak se i my musíme ptát Autora, Ducha Svatého, jestliže chceme poznat:

Ježíšův postoj ke Starému zákonu
jak Ježíš autorizoval Písmo
několik způsobů, jak Ježíšův život naplnil Písmo
Boží slovo jako dvojsečný meč
devět působení Božího slova

© 2015 Křesťanský život