12 lekcí pro besídky 8.díl

Dana Navrátilová, Jitka Slobodová

Nakladatelství: Křesťanský život

45 Kč

Akční cena

Dalších 12 lekcí pro besídky s dětmi ve věku 3 až 6 let znovu vedoucím nabízí kompletní přípravu pro každou besídku - krátký příběh, společnou modlitbu, dětské chvály, hru, a dokonce i obrázky a šablony pro tvoření. Přitom jsou lekce založeny na biblických pravdách a časově rozvrženy tak, aby se děti nenudily.
I když se jedná už o osmý díl, jednotlivé sešity není nutné probírat ve stanoveném pořadí.
Tento díl představuje dětem, čím je pro nás Bible, jak nám Pán Bůh pomáhá odpouštět, vítězit. Dozvíme se také jak se čisté srdíčko dovede umazat, uslyšíme o chlubení,závisti, ale i o moudrosti.

Lekce 85 Bible je dopis od Pána Boha - Bible je radostná zpráva
Lekce 86 Bůh posílá své učedníky k těm, kdo jej hledají - Filip - Filip a dvořan - být připraven ke službě
Lekce 87 Bůh dovede zvítězit nad každým hříchem Světlo a tma - Ježíš je světlo světa
Lekce 88 Bůh nám pomůže odpouštět O vítězství nad hněvem - Nenechte nad svým hněvem?
Lekce 89 Jak se čisté srdíčko dovede umazat - o odmlouvání - Odmlouvat je nebezpečné
Lekce 90 O chlubení a závidění, ale i o moudrosti - Šalomoun Šalamoun prosí o moudrost
Lekce 91 Bůh může zvítězit i nad lhaním Lháři nemohou do Božího království
Lekce 92 Bůh může zvítězit i nad drzostí O drzosti, ale i o tom, kam křesťané nemají chodit
Lekce 93 Bůh dovede zvítězit nad těmi, kdo se posmívají - Nehemjáš nedbal na posměvače
Lekce 94 Bůh je silnější než strach David a Saul- s Bohem se nemusíme bát
Lekce 95 Bůh může zvítězit i nad branami vězení Petr- vysvobození z vězení
Lekce 96 Bůh může zvítězit i nad smrtí Dorkas- Bůh vítězí nad smrtí

Tento sešit je opět plný inspirujících rad, tipů a nápadů, které povzbudí každého, kdo již s dětmi předškolního věku pracuje nebo by rád teprve začal.

Na tento produkt neposkytujeme rabat!

© 2015 Křesťanský život