Píseň písní - Píseň Šalamounova

Daniel Raus

Nakladatelství: ...

E-shop: 236.55 Kč

Prodejna: 249 Kč

přebásnění a původní text


Budete-li mít doma jenom jednu knihu poezie, měla by to být Píseň písní??, říká Daniel Raus, autor nové varianty Písně Šalamounovy. Píseň písní patří k největším klenotům světové poezie.
Kniha Daniela Rause je parafrází původní biblické písně. Autorův odstup od starozákonní předlohy vedl paradoxně k oživení krásy Písně písní v té intenzitě, jak ji mohli vnímat někdejší posluchači.
V závěru knihy doplnil autor historii Písně Šalamounovy, její zařazení do souborů židovských a křesťanských svatých knih a následné interpretace.

© 2015 Křesťanský život