Nepřemožitelné světlo 1-7

Rudolf Bubik

Nakladatelství: ...

599 Kč

Akční cena

V této sérii sedmi knih se autor - emeritní biskup Apoštolské církve snaží formou beletrického vyprávění pohlédnout na netradiční dějiny skutečné křesťanské víry v srdcích lidí od počátku postupně až do nedávné doby.
Autorovo dílo je prodchnuto příběhy obyčejných i urozených lidí, na nichž pisatel ilustruje své základní přesvědčení, že Kristus mění životy ve všech dobách, národech i společenských vrstvách.

© 2015 Křesťanský život