Soudcové - Aplikace událostí z knihy Soudců pro současnou dobu

Josef Kurz

Nakladatelství: Křesťanský sbor Ostrava

E-shop: 247 Kč

Prodejna: 260 Kč

Tato kniha byla poprvé vydána v roce 1992. V poslední době vyšel od Josefa Kurze překlad Nového zákona a výklad k jeho jednotlivým knihám, o který byl veliký zájem. Jistě mnozí odběratelé tohoto časopisu budou mít zájem číst myšlenky autora i v této knize nebo se k nim vrátit. Jde o období sedmi odpadnutí Izraele, které autor aplikuje na dnešní dobu. V aplikacích pro Církev píše o duchovní situaci v křesťanských sborech, o starších bratřích - jejich charakteristice, jednáních a úlohách, o rodinách věřících - jaké mají být vztahy mezi manžely a jak vychovávat své děti, o důvodech výskytu problémů ve sborech, o -generačním problému? a o příčinách odpadnutí některých věřících od víry. Přináší mnoho aplikací ze života starozákonních postav, i ze života Pána Ježíše pro současnost. Poukazuje na to, jaký vztah má mít věřící člověk ke kultuře a ke světu všeobecně.

Kniha má 376 stran A5

© 2015 Křesťanský život