Knihkupectví Křesťanský život

Hlubina bezpečnosti - V jazyce 21.století

Jan Amos Komenský

Nakladatelství: Poutníkova četba

E-shop: 237.5 Kč

Prodejna: 250 Kč

Dílo, které nás neomylně vede k jedinému zdroji života i povzbuzení - Ježíši Kristu.
Popis
Komenský se znovu ukazuje jako dobrý znalec nejen Písma samotného, ale také lidské duše, lidského života i lidského soužení. Zná dobře lidská pokušení i lidské touhy: - Když nám nad hlavou začne zuřit vichřice - které ve světě musejí přicházet-, náhle nevíme kudy kam, staráme se, strachujeme, trápíme se a naplníme si život nebezpečím,hrůzami a děsem. Také se víc, než by bylo zdrávo, zaobíráme různými prostředky, buď že je máme, nebože nemáme.- Jeho srdce bylo srdcem pastýře Kristových beránků, který hledá pro Boží ovečky cestu na bezpečná místa, na klidné pastviny u pokojných vod. Jeho cílem je najít střed -centrum-, hlubinu svého vlastního života, která může být v plnosti odhalena jenom tehdy, když všechno dospěje na své místo a neklidné srdce člověka spočine v Bohu.

© 2015 Křesťanský život