IVP komentář k dobovému pozadí Bible - Matouš

Craig S. Keener

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 141.55 Kč

Prodejna: 149 Kč

Tento ojedinělý a srozumitelný komentář poskytuje neocenitelné informace o historických, sociálních, kulturních a náboženských souvislostech novozákonní doby potřebné pro hlubší studium Bible pro pastory i laiky. Postupuje přitom verš po verši.

Obsahuje glosář kulturních termínů a významných historických postav a úvodní text s vysvětlením kulturního pozadí knihy Matouš.

Toto revidované vydání standardní encyklopedie ve svém oboru bylo kompletně rozšířeno a obsahuje nyní ještě aktuálnější informace, o něž se s námi dělí jeden z předních odborníků na židovskou, řeckou a římskou kulturu novozákonní doby.

IVP KOMENTÁŘ KE KNIZE MATOUŠ JE OCHUTNÁVKOU PŘIPRAVOVANÉHO KOMPLETNÍHO IVP KOMENTÁŘE K NOVÉMU ZÁKONU.

-Komentář je výsledkem pečlivého výzkumu a přitom je přístupný jak časově vytíženému pastorovi, tak kterémukoli dalšímu čtenáři. Dílo dává všem k dispozici, pasáž po pasáži, ovoce autorova letitého bádání v jediném svazku.- George O. Wood, Generální superintendent Assemblies of God

© 2015 Křesťanský život