Izrael a Palestinci

Ján Ostrolucký

Nakladatelství: Křesťanský sbor Ostrava

E-shop: 209 Kč

Prodejna: 220 Kč

V této publikaci se autor ve světle Písma podrobně zabývá současnými problémy Státu Izrael. Jde zejména o vytvoření Palestinského státu na jeho území, příchodu kolem čtyř milionů Palestinců z uprchlických táborů do nově vzniklého státu, prohlášení Východního Jeruzaléma jako hlavního města Palestinského státu a vrácení Golanských výšin Sýrii.
V příloze je 62 obrázků, které popisovanou situaci názorně přibližují.
Závěrem čtenářům věřícím v Pána Ježíše Krista klade zásadní otázku: Když vidíme přípravu Izraele a světa na druhý Kristův příchod na zem, jsme my připraveni na Pánův příchod pro svou Církev?

Autor Ing. Ján Ostrolucký - *1932- převzal v roce 991 v Jeruzalémě jménem rodičů vyznamenání Spravedlivý mezi národy za záchranu židovské rodiny v době Holokaustu. Tím se mu otevřely dveře a srdce židovských rodin a vzrostla jeho láska k tomuto národu. Od roku 1993 do roku 2000 doprovázel skupiny křesťanů po Svaté zemi, a o svých cestách a o této zemi až doposud přednáší na různých setkáních křesťanů.

© 2015 Křesťanský život