Charismatici - teologická perspektiva

John F. MacArthur, Jr.

Nakladatelství: Naděje

20 Kč

Akční cena

Charismatické hnutí ovlivnilo církev způsobem, který pravděpodobně nemá v dějinách obdoby. Díky moderním komunikačním prostředkům se rozšířilo po celém světě. John MacArthur rozpoznal důležitost tohoto hnutí stejně jako důležitost jeho teologického zhodnocení. Pod zorným úhlem Písma zkoumá to, co někteří nazývají největším probuzením v dějinách církve. Ve své knize Dr. MacArthur odpovídá na otázky, které si dnes lidé kladou v souvislosti s tímto hnutím:

Je Bible stále ještě psána?
Jak najít smysl toho, co je v Písmu napsáno?
Je zkušenost důležitější než Boží slovo?
Jsou zázraky normou pro dnešní dobu?
Co se skutečně stalo ve Skutcích 2,8,10,19?
Je křest Duchem Svatým faktem nebo pocitem?
Mají dnes lidé dar uzdravování?
Co učí Bible o mluvení jazyky?
Co znamená být duchovním člověkem?
Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým??

\\\"Chci upřímně poděkovat za Vaši nestrannost, upřímnost a solidní biblický přístup k tomuto často kontroverznímu tématu. Vaše kniha si zaslouží pozornost široké veřejnosti.\\\"
Ted W.Enstrom
Executive Vice President,
World Vision

autor: John F. MacArthur
překlad: ThMgr. Jan Asszonyi
formát: A5
rok vydání: 1995
počet stran: 167


na skladě 1 ks

© 2015 Křesťanský život