12 lekcí pro besídky 5. díl

Dana Navrátilová, Jitka Slobodová

Nakladatelství: Křesťanský život

45 Kč

Akční cena

Těchto 12 lekcí pro besídky s dětmi ve věku 3 až 6 let znovu vedoucím nabízí kompletní přípravu pro každou besídku - krátký příběh, společnou modlitbu, dětské chvály, hru, a dokonce i obrázky a šablony pro tvoření.
Lekce jsou založeny na biblických pravdách a časově rozvrženy tak, aby se děti nenudily. Jedná se už o pátý díl, ale jednotlivé díly není nutné využívat v daném pořadí.
Tento díl dokončuje vyprávění o Pavlovi a ukazuje tak dětem, že můžou stejně jako Pavel říkat o Bohu všem. Pak se děti přesunou do Starého zákona, kde se dovědí o Adamovi a Evě, o Kainovi a Ábelovi, o Babylónské věži, o Noemovi a poslechnou si také příběhy Abrahama, Izáka, Jákoba a Ezaua a taktéž celý Josefův příběh.
Tento sešit je znovu plný inspirujících rad, tipů a nápadů, které povzbudí každého, kdo již s dětmi předškolního věku pracuje nebo by rád teprve začal.

Na tento produkt neposkytujeme rabat!

© 2015 Křesťanský život