Deník z vězení aneb Šedesát dnů pro Krista

Rudolf Bubik

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 122.55 Kč

Prodejna: 129 Kč

Při vzpomínkách na svou duchovní službu Rudolf Bubik vyprávěl, že již v jejích počátcích mu nebeský Otec ukázal, že přijme - li tuto službu, zavede jej i do vězení. Své heslovité poznámky z vyšetřovací vazby si pak po propuštění utřídil a všechny události, které měl ještě v živé paměti pečlivě zapsal. Tyto poznámky se po sametové revoluci staly podkladem ke knize anglického autora Jima Dunna Rudolf Bubik , Prisoner Cell 304, jež pak v rozšířeném vydání vyšla v češtině pod názvem 60 dnů pro Krista.
Deník z vězení , jsou právě ty poznámky, které si Rudolf Bubik napsal a uschoval.
Součástí knihy je CD s načtenou knihou v podání Miroslava Kubíčka.

© 2015 Křesťanský život