Bible 21. st. s DT, střední, pevná

překlad: Alexandr Flek, Jiří Pavlík a kolektiv

Nakladatelství: Biblion

E-shop: 465.5 Kč

Prodejna: 490 Kč

Překlad 21. století přináší nadčasové poselství v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé rozšířené vydání Bible21 obsahuje aktualizovaný text Starého i Nového zákona. Nově toto vydání zahrnuje také Deuterokanonické knihy Starého zákona.

Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dvou staletí před Kristem. Jako součást Septuaginty - starověkého překladu hebrejské Bible do řečtin - vstoupily také do křesťanské tradice, i když s různou mírou autority. Některé církve čtou tyto knihy jako Písmo, jiné je považují alespoň za užitečné a dobré ke čtení. Pro všechny čtenáře však zůstávají jedinečným zdrojem poznání světa judaismu v období těsně předcházející novozákonní době.

Dvoubarevný tisk textu, černobílé ilustrace biblické mapy.š × v: 124 × 186 mm
Počet stran: 1810
Vazba: pevná
Překlad: Alexandr Flek, Jiří Pavlík a kol.
Rok vydání: 2015

© 2015 Křesťanský život