Světlo v čas večera

Pavel Rejchrt

Nakladatelství: Stefanos

E-shop: 327.75 Kč

Prodejna: 345 Kč

Autor vybral pro tuto sbírku jak ty básně, které podstoupily příslovečnou zkoušku času, tak i ty, jež naléhavě promlouvají z hlubin jeho současné mysli.

© 2015 Křesťanský život