Ježíšovy ruce

Philip Mohabir

Nakladatelství: KMS

E-shop: 283.1 Kč

Prodejna: 298 Kč

Získat národy, přivádět církev ke zralosti, vystrojit svaté k dílu služby, vést církev k růstu - kdo to dokáže?

Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světových charismatických vedoucích se zabývá paterem služebností (Ef 4,11) v současné církvi: službou apoštolů, proroků, učitelů, pastýřů a evangelistů. Významnou částí Mohabirova pohledu je biblický rozbor, ale těžiště knihy leží v praktických zkušenostech a podnětech muže, který se půl století věnoval misii, zakládání sborů, vytváření charitativních institucí a přípravě křesťanských vedoucích na čtyřech kontinentech.
Knihu uvádí předmluva Joela Edwardse, bývalého vedoucího britské Evangelikální aliance a autorova přítele.


KMS 2008

© 2015 Křesťanský život