Hledání pramene

Neil Anderson, Hyatt Moore

Nakladatelství: ...

E-shop: 113.05 Kč

Prodejna: 119 Kč

Neil Anderson s manželkou Carol se věnoval dvacet let překladu Bible do folopštiny, což je jazyk jednoho kmene na Papui - Nové Guinei. Kniha vydaná misijní organizací Wycliffe přináší jedinečný pohled na každodenní život misionářů s jeho radostmi i strastmi při překladu Bible do jazyka, který nemá ani písmo. Zachycuje s přestávkami několikaleté období od tvorby abecedy, přes zapisování prvních slov až po hledání vhodných slov do jednotlivých veršů. Často se s odstupem ukazuje, že má slovo ve skutečnosti úplně jiný význam. Kniha zachycuje i radostní přijetí Božího slova u Folopů a radost, že je někdo má rád. Pro ty, koho překlad Bible nebo dobrodružné zážitky zajímají, rozhodně doporučuji.

© 2015 Křesťanský život