Duch svatý a jeho působení

Daniel Heczko

Nakladatelství: Návrat domů

E-shop: 180.5 Kč

Prodejna: 190 Kč

"Děkuji za Ducha svatého! Jsem na něm bytostně závislý, věřím v něho, jsem ,pro? něho, potřebuji jeho pomoc, spoléhám na něj a očekávám na jeho vedení a působení v životě." Těmito slovy začíná Daniel Heczko svou knihu.
Svůj postoj k tématu knihy vyjádřil autor takto: "Nesnažím se o nemožné ? o shrnutí práce Ducha, který zkoumá Boží hlubiny, do několika kapitol! Vím, že Duch má svrchované právo zůstat před námi tajemstvím."

Oslava a vyvýšení Ježíše Krista je základním posláním a klíčovým zadáním Ducha. To je smysl toho, proč byl Duch poslán.
Duch přináší ujištění. Duch svatý není pochybovač a skeptik.
Plnost Ducha neznamená automaticky "úspěch" podle našich představ.
Každý křesťan má Ducha svatého, ale ne všechno, co má, je z Ducha svatého!
Mnoho lidí trpí nemocemi, jež nejsou důsledkem jejich hříchů. Je tomu tak proto, že žijeme ve světě, který poznamenal hřích.
Bible nikde neučí, že nadpřirozené uzdravení je dnes nemožné nebo že zaniklo koncem doby apoštolů.
Uhašování Ducha svatého je tím horší, čím vlivnější osobnosti se ho dopouštějí.
Duch, který dává život našemu duchu, také dá život našemu smrtelnému tělu.Rok vydání: 2014

Pořadí vydání: 1. vydání
Počet stran: 152

© 2015 Křesťanský život