Izrael soudců a králů

Jan Divecký

Nakladatelství: ...

E-shop: 227.05 Kč

Prodejna: 239 Kč


Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida ? pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry.
Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, ...)
Publikace seznamuje čtenáře s obsahem příběhů (knihy Jehošua, Soudců a Šmuelova), důraz je však kladen především na interpretaci významu těchto událostí.
Publikace je doplněna slovníkem základních pojmů, přehledem hlavních komentátorů Tanachu a mapami ? území izraelských kmenů, Davidovo království, Jeruzalém.


© 2015 Křesťanský život