Dějiny dogmatu

Louis Berkhof

Nakladatelství: Návrat domů

E-shop: 247 Kč

Prodejna: 260 Kč

Dějiny dogmatu jsou odborným dílem, které se zabývá výkladem, vznikem, vývojem a obranou základů křesťanského dogmatu v průběhu dějin církve.
Všem, kdo studují systematickou teologii nebo kteří se zabývají současnými trendy v náboženství, poskytuje srozumitelný popis historického pozadí. Dr. Berkhof tvrdí, že ačkoliv teolog musí soustavně sledovat současný stav křesťanského myšlení, nemůže přitom opomíjet historický vývoj.

© 2015 Křesťanský život